22 Σεπτεμβρίου, 2021

Η Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4765/2021, θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις προσωπικού σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ, για εννέα (9) υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Δασολόγων και επτά (7) υπαλλήλους του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων, με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες, για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προέκυψαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου 2021.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, από Παρασκευή 24-09-2021 μέχρι και την Τρίτη 28-09-2021.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την σχετική Ανακοίνωση.