7 Μαΐου, 2021

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας διοργανώνει δωρεάν εξ’ αποστάσεως εργαστήρια για γεωτεχνικούς διάρκειας τριών (3) ωρών, με τίτλο ¨Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών & Δασικός Χάρτης, χρήση του ανοικτού λογισμικού QGIS¨.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε τη σχετική Πρόσκληση.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος