18 Απριλίου, 2019

Στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης και του συνεργαζόμενου Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) με τίτλο «Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας – MBA Food & Agribusiness», καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για εισαγωγή υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, να υποβάλουν στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος τα σχετικά δικαιολογητικά.
Οι αιτήσεις υποβάλονται σε Α΄φάση (για την πλήρωση 40 θέσεων) έως 27/06/2019 και σε Β΄φάση (εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις) έως 12/09/2019.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Προκήρυξη του Δ.Π.Μ.Σ., ενώ για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του ΠΜΣ, κα Γ. Παπαϊωάννου, Ιερά Οδός 75, 118 55 Βοτανικός- Αθήνα, Τηλ./fax 210 5294776, E-mail:[email protected] και ιστοσελίδα: www.mba.aua.gr.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος