12 Φεβρουαρίου, 2018

logo ΓΕΩΤΕΕΟι Επιτροπές του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για την Αναμόρφωση του Π.Α.Α. και για την Κοστολόγηση Έργων του Π.Α.Α. προχώρησαν στην κατάρτιση ενδεικτικού Τιμοκαταλόγου για τα Σχέδια Βελτίωσης, στον οποίο περιγράφονται ανά ενότητα οι εργασίες που απαιτούνται, οι ανθρωποώρες που χρειάζονται και τέλος οι προτεινόμενες αμοιβές, τόσο ανά φάση όσο και συνολικά.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε τον Ενδεικτικό Τιμοκατάλογο των Σχεδίων Βελτίωσης.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος