5 Ιανουαρίου, 2018

logo ΙΓΜΕΤο Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.ΓΜ.Ε.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα δύο (32) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, στο πλαίσιο υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων είναι η Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε τη σχετική Προκήρυξη.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος