21 Νοεμβρίου, 2017

logo ΕΛΚΕΘΕΤο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) ενδιαφέρεται για την χορήγηση υποτροφίας ενός (1) Διδακτορικού Υποτρόφου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4386/2016 άρθρο 16 παρ.12β, τον κανονισμό χορήγησης υποτροφιών του ΕΛΚΕΘΕ και την απόφαση Θ27 του Δ.Σ. του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Συνεδρία 264η/16.10.17.
H προκήρυξη αφορά την χορήγηση μίας (1) υποτροφίας διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης, για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Σύγχρονες ενοποιητικές κατευθύνσεις στη θαλάσσια βιολογία (MOdern UNifying Trends in marine biology – MOUNT)».
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο έως τις 1/12/2017.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος